Бризол РТИ в Чебоксарах

Подбор по параметрам
Бризол 425x1.5 мм, рулон от 20 м, от -5 °С до +30 °С, «Бр-С» средней прочности, цена за кв. метр 150 Р
Бризол 425x1.5 мм, рулон от 20 м, от -15 °С до +45 °С, «Бр-П» повышенной прочности, цена за кв. метр 160 Р
Бризол 425x1—1.5 мм, «Т», цена за кв. метр 135 Р
Бризол 425x1.5—1.6 мм, рулон 50 м, цена за кв. метр 138 Р
Бризол 450x1.3 мм, рулон 40 м, не ниже -20 °С модифицированный, цена за кв. метр 122 Р
Изол 800x2 мм, до 140 °С, «И-БД» без полимерных добавок, цена за кв. метр 118 Р
Изол 800x2 мм, до 140 °С, «И-ПД» с полимерными добавками, цена за кв. метр 125 Р
Изол 1000x2 мм, до 140 °С, «И-БД» без полимерных добавок, цена за кв. метр 118 Р
Изол 1000x2 мм, до 140 °С, «И-ПД» с полимерными добавками, цена за кв. метр 125 Р
Изол 1100x2 мм, до 140 °С, «И-БД» без полимерных добавок, цена за кв. метр 118 Р
Изол 1100x2 мм, до 140 °С, «И-ПД» с полимерными добавками, цена за кв. метр 125 Р
Изол до 140 °С, «И-БД» без полимерных добавок, биостойкий, невулканизированный, цена за кв. метр 120 Р
Полинокром БР от -5 °С до +30 °С, цена за кв. метр 121 Р